Ce servicii îți oferim


Servicii stomatologice
Noi îți oferim servicii stomatologice de cea mai înaltă calitete Noi îți oferim servicii stomatologice de cea mai înaltă calitete

SUPORT PSIHOLOGIC
Consiliere specifica in vederea schimbarii stilului de viata prin diverse metode.

aparate medicale de ultimă generație
În scopul îmbunătățirii calității vieții, centrul nostru medical îți oferă tratamente cu ajutorul celor mai inovative aparate medicale ale secolului

 • Книга — Остеопороз

  В пред­ла­гае­мой чи­та­те­лям мо­но­гра­фии док­тор Эмиль Рэду­ле­ску из­ла­га­ет взгляд на та­кую бо­лезнь, как ос­тео­по­роз на ос­но­ва­нии лич­но­го опы­та и по­след­них ис­сле­до­ва­ний в этой об­лас­ти. Взгля­ды ав­то­ра на упот­реб­ле­ние мо­ло­ка от­ли­ча­ют­ся от взгля­дов уче­ных Ук­раи­ны и СНГ, счи­таю­щих, что мо­лоч­ные про­дук­ты яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми по­сту­п­ле­ния каль­ция в ор­га­низм че­ло­ве­ка. Впро­чем, ав­тор не от­ри­ца­ет по­лез­ных свойств мо­ло­ка, […]

 • Carte — Studiul China RUS

  Descarcă Cartea

 • Carte — Studiul China

  Studiul China“ este o extraordinara carte despre nutritie, care a devenit rapid un bestseler vanzandu-se in peste 100.000 de exemplare in tari precum SUA, China, Japonia, Rusia, Turcia, Ungaria, Germania, Franta, Brazilia, Serbia, Polonia, Nigeria etc. Cartea «Studiul China» descrie cel mai complet studiu asupra nutritiei din ultimii 50 ani. Acest studiu a fost efectuat […]

 • Carte — Întrebari, controverse și obiecții

  In paginile acestei carti, autorul, raspunde obiectiilor aduse privind alimentatia exclusiv vegetariana, discuta problemele controversate si raspunde la unele intrebari in legatura cu stilul de viata sanatos. Descarcă Cartea

 • Carte — Alimentația inteligentă

  Niciodată interesul pentru sănătate n-a fost mai mare ca în zilele noastre şi, în acelaşi timp, niciodată n-au circulat mai multe informaţii eronate. Volumul de faţă prezintă răspunsuri sprijinite pe ultimele date ştiinţifice, la întrebările celor care caută un stil de viaţă sănătos.

Ai o întrebare? 022 99 09 30

Părerea ta contează

Ati fost la STILIMED și doriți să impărtășiți experiența dvs? Scrie impresia ta aici!